Däcktrycksmätare TyreDog TD1800 skärm i bil med sugkoppsfäste