Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy har upprättats av Mixad kommunikation i Sunne för dacktryck.com

Syftet med policyn

Syftet med denna policy är att förklara varför och hur vi skyddar dina personuppgifter i samband med att du delar dem till oss. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och gör det tydligt för dig hur vi behandlar dina uppgifter och skyddar dina rättigheter och din integritet.

Bakgrund till policyn

Vi behöver samla in uppgifter om dig för att genomföra dina köp hos oss, leverera varor till dig och behandla ditt ärende. Vi kan också behöva kontakta dig för att ge dig bästa möjliga service och ge dig övrig information. Vi kan behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, göra kundanalyser, marknadsanalyser och rikta relevant marknadsföring till dig. 

Hur vi jobbar med dina personuppgifter

När du handlar hos oss behöver du fylla i viss efterfrågad information. Det kan vara namn, adress, e-post, telefonnummer. Vi behöver ha denna information för att kunna leverera varor och tjänster till dig. 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas enbart på servrar som är säkra och inte på andra enheter. Utgångspunkten är att endast personer inom dacktryck.com och Mixad kommunikation i Sunne använder dina uppgifter för att kunna göra sitt jobb. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om den inte tydligt beskrivs i denna policy. 

Hur länge vi sparar uppgifter om dig

Dina personuppgifter sparas hos oss så länge vi anser att det finns ett behov av att spara dem. Om du vill radera dina uppgifter som finns lagrade är du välkommen att maila till oss. Detta gäller inte information som enligt lag måste sparas för bokföring etc.

Det här har du rätt till

Du har rätt att när som helst begära att få se vilka uppgifter som är lagrade hos oss om dig. Du har även rätt att ändra felaktiga uppgifter om dig. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta förutom det som enligt lag måste sparas.

Om direktmarknadsföring

Vi skickar ut relevant marknadsföring i form av e-post till befintliga kunder. Du kan när som helst avregistrera dig från dessa utskick genom den länk som alltid finns med i våra utskick. Den heter normalt ”avregistrera”.

Vårat ansvar

Vi har ansvaret att förvalta och tryggt spara dina personuppgifter så länge du inte meddelar annat. Dina rättigheter är våra skyldigheter

Kontaktinformation
Kontakta oss om du har några frågor om denna policy, hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill veta vad vi sparat om dig. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

dacktryck.com

Mixad kommunikation i Sunne
Herrgårdsgatan 1A
664 40 Slottsbron
info@dacktryck.com
+46760-84 11 12