Rätt däcktryck – för säkerheten

Att ha rätt däcktryck är viktig först och främst av säkerhetsskäl. För lågt däcktryck försämrar väghållningen och kan i värsta fall bidra till att man inte klarar av en undanmanöver vid ett olyckstillfälle.

Rån & Rön gjorde ett lufttryck -test för att se hur mycket en bils bromsförmåga och väghållning försämrades med lågt lufttryck, dels med ett däck med lågt lufttryck och även när alla fyra däcken hade lägre lyfttryck än rekommenderat.

Resultatet var att 0.5 bar mindre lufttryck i ett framdäck försämrades väghållningen med 17 procent på en våt vägbana. Med 1 bars mindre lufttryck i alla däck försämras väghållningen med 45 procent!